Rekrutacja 2021/22

Spełniaj marzenia z pasją!

Najnowsze aktualności

Dni wolne:

– 21 i 22 grudnia 2020 r. są dniami wolnymi zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły
– od 23 grudnia 2020 r. do 03 stycznia 2021 r. – przerwa świąteczna
– od 04 do 17 stycznia 2021

Sukces naszych uczennic

Dnia 11 grudnia br. zostały ogłoszone wyniki I Archidiecezjalnego Konkursu o Janie Pawle II „100. rocznica urodzin Jana Pawła II – Papieża Rodziny”.
Ewa Zdybel, uczennica kl. 2 TH, wygrała konkurs w kategorii literackiej (jury nie przyznało II i

„Nowe kwalifikacje”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Numer i nazwa Działania: 12.4 Kształcenie zawodowe
Beneficjent: Powiat Lubelski
Koszty ogółem: 4 342 296,50 zł
Wkład