Konkurs wiedzy o Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

13 marca 2024 r. siedmioro uczniów naszej szkoły zmierzyło się z reprezentantami innych szkół ponadpodstawowych z powiatu lubelskiego w Konkursie wiedzy o Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs zorganizowany został w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie przez Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu z inicjatywy Posłanki na Sejm RP Pani Magdaleny Filipek-Sobczak, przy współudziale Starosty Lubelskiego Pana Zdzisława Antonia.  Jego celem było zachęcenia młodzieży do poszerzania wiedzy o współczesnym, polskim parlamentaryzmie.
Zmagania konkursowe poprzedził wykład pracowników Wszechnicy Sejmowej, którzy przybliżyli słuchaczom m.in. zagadnienia dotyczące współczesnego parlamentaryzmu oraz trybu ustawodawczego.
Udział w tym wydarzeniu był dla uczniów okazją do zdobycia nowych doświadczeń i pogłębienia wiedzy.
Magdalena Samborska