Pracownicy

KADRA KIEROWNICZA

 • Janusz Baran – dyrektor szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego
 • Iwona Lipiec – wicedyrektor szkoły, nauczyciel biologii i fizyki
 • Antoni Kawałek – kierownik warsztatów, nauczyciel praktycznej nauki zawodu

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

 • Mirosław Adamczyk – przedmioty zawodowe
 • Sylwia Adamczyk  – Mizgała – język angielski
 • Marcin Bielecki –  wychowanie fizyczne
 • Zbigniew Błasik – praktyczna nauka zawodu
 • Adam Boruch – praktyczna nauka zawodu
 • Zbigniew Cajzer – przepisy ruchu drogowego, nauka jazdy kat. T
 • Janusz Chrześcijan – praktyczna nauka zawodu
 • Krzysztof Fijołek – przedmioty zawodowe
 • Hanna Grzegorczyk – język angielski
 • Justyna Górczyńska – Świtaj – przedmioty zawodowe – technik hotelarstwa
 • Patrycja Janeczek – przedmioty zawodowe – architektura krajobrazu
 • Ewelina Kołodziejczyk – wychowawca w internacie, zajęcia rewalidacyjne, pedagog, bibliotekarz
 • Anna Kowalik – wychowawca w internacie
 • Jarosław Krzyżak – praktyczna nauka zawodu
 • Anna Kuras – historia
 • Sylwester Lis – wychowanie fizyczne
 • Joanna Nowakowska – język rosyjski, bibliotekarz
 • Małgorzata Pruchnicka – wychowawca w internacie
 • Joanna Rozdzialik – przedmioty zawodowe – technik hotelarstwa
 • Katarzyna Suchańska – język angielski, filozofia
 • Magdalena Samborska – historia, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Monika Teter – matematyka
 • Piotr Teter – przedmioty zawodowe
 • Beata Kamińska – język polski, wiedza o społeczeństwie
 • Magdalena Dec – język polski, zajęcia rewalidacyjne
 • Paulina Bogucka – Olucha- matematyka, informatyka
 • Anna Pawlas – psycholog
 • Katarzyna Bornus – język angielski
 • Edyta Golewska – chemia
 • Andrzej Pietrzak – przedmioty zawodowe

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

 • Agnieszka Wójtowicz
 • Anna Jarocka
 • Jadwiga Niezgoda
 • Anna Wojtyła
 • Elżbieta Tarkowska
 • Katarzyna Stefańczyk
 • Małgorzata Wilkołazka
 • Natalia Wilkołazka
 • Agata Olech
 • Anita Zabielska