Rekrutacja 2024/25

Logowanie dla kandydatów

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Zawartość niedostępna.
Zaakceptuj pliki cookies klikając przycisk Akceptuj na pasku poniżej.
Zalscznik-nr-1-do-zarzadzenia-LKO-2Pobierz

Rekrutacja w ZSTR w Piotrowicach będzie prowadzona elektronicznie, zgodnie z zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Logowanie: Kandydaci

Wymagane dokumenty:

Podanie o przyjęcie do szkoły na druku obowiązującym przy rekrutacji elektronicznej

  1. Skrócony odpis aktu urodzenia
  2. 2 fotografie
  3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowowej
  4. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej wydanego przez okręgową komisję egzaminacyjną
  5. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
  6. Karta zdrowia
  7. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej dla osób, które posiadają taką opinię ze szkoły podstawowej!!!

Dokumenty wymienione należy składać w sekretariacie szkoły.

Dokumenty do pobrania: