Technik architektury krajobrazu

Od roku 2022/23 wprowadzamy innowację:
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Z INNOWACJĄ FLORYSTYCZNĄ

Jesteś miłośnikiem przyrody? Uwielbiasz obcować z zielenią? Masz smykałkę projektanta? Jeśli tak, to kierunek architektura krajobrazu jest dla Ciebie!!!

Zawód technika architektury krajobrazu jest obecnie zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. Technik architektury krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski.

Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych jak i historycznych obiektów zielni.

Technik architektury krajobrazu to zawód bardzo twórczy, w którym ważną rolę odgrywa poczucie estetyki i wyobraźnia przestrzenna.
Architekt krajobrazu wykonuje prace przede wszystkim na wolnym powietrzu, w różnych porach roku i zmiennych warunkach atmosferycznych, pracuje także w szklarniach, gdzie panuje wysoka temperatura i wilgotność oraz w pomieszczeniach biurowych i pracowniach architektonicznych.

Predyspozycje kandydata:

Pomocna jest wyobraźnia przestrzenna, zdolności manualne oraz poczucie estetyki, jak również zainteresowania związane z fotografią. Niemniej jednak w wypadku, gdy powyższe predyspozycje i zainteresowania nie ujawniły się w pełni w gimnazjum, w naszej Szkole można je rozwinąć lub „pobudzić”. Najistotniejsze jest autentyczne zainteresowanie zawodem.

Po ukończeniu tego kierunku możesz:

  • podjąć pracę w pracowniach projektowych, konserwacji zabytków, wydziałach zieleni miejskiej, placówkach ochrony środowiska,
  • pracować w firmach pielęgnacji i urządzenia terenów zieleni,
  • pracować w szkółkach drzew, krzewów, roślin ozdobnych,
  • pracować w kwiaciarniach, firmach roślinnej aranżacji wnętrz
  • pracować w przedsiębiorstwach, pod nadzorem których znajdują się tereny zieleni: ogrody, skwery, parki lub w instytucjach, w których znajdują się tereny zieleni (osiedla mieszkaniowe, szpitale, zakłady przemysłowe itp.),
  • przygotujemy Cię również do podjęcia własnej działalności świadczącej usługi w zakresie projektowania, urządzania i pielęgnacji terenów zieleni, uprawy roślin ozdobnych  lub wykonywania kompozycji kwiatowych. 

Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę na wszystkich uczelniach wyższych.