Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Od roku 2023/24 wprowadzamy innowację:
obrona terytorialna lub straż pożarna

Kierunek mechanizacja rolnictwa i agrotroniki przeznaczony jest dla osób interesujących się nowoczesną techniką rolniczą, pragnących  zdobyć  wiadomości i umiejętności z zakresu budowy , działania, użytkowania  i napraw sprzętu rolniczego.  
Kod zawodu: 311515.
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych związanych z organizowaniem i kontrolą przebiegu procesów eksploatacji i naprawy pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych oraz do obsługiwania urządzeń i systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych. Może wykonywać zadania zawodowe dotyczące demontażu i montażu pojazdów i maszyn oraz urządzeń, ich rozruchu, regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowany jest do wykonywania diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego (pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie), organizacji obrotu sprzętem rolniczym, naprawy i eksploatacji maszyn i pojazdów rolniczych.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe:

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
– pod koniec klasy czwartej

ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
 – po pierwszym semestrze klasy piątej

 Praktyki zawodowe:
4 tygodnie w klasie trzeciej
4 tygodnie w klasie czwartej

 Uczniowie w szkole mogą zdobyć następujące uprawnienia :

– prawo jazdy kat. B (kierowanie pojazdem samochodowym)
– prawo jazdy kat T (kierowanie ciągnikiem rolniczym z przyczepą,
przyczepami)- operatorów kombajnów zbożowych
– operatorów sieczkarni samojezdnych
– operatorów pras wysokiego stopnia zgniotu
– do stosowania środków chemicznych  sprzętem naziemnym
– operatorów wózków widłowych kat. I WJO i II WJO

Przedmioty zawodowe w pięcioletnim cyklu nauczania:

 • rysunku technicznego maszynowego
 • wykonywania pomiarów  warsztatowych
 • obróbki ręcznej i maszynowej materiałów
 • dobierania maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych do wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą
 • wykonywania  prac w gospodarstwie rolnym za pomocą agregatów ciągnikowych i urządzeń technicznych
 • posługiwania się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzegania norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
 • rozpoznawania  mechanizmów, zespołów  i układów pojazdów i maszyn  stosowanych w rolnictwie
 • wykonywania  badań technicznych pojazdów,  maszyn i urządzeń rolniczych
 • wykonywania  naprawy pojazdów, maszyn i urządzeń  stosowanych w rolnictwie
 • rozpoznawania urządzeń wspomagające automatyczną pracę pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie oraz określania ich funkcji
 • obsługiwania  systemów  sterujących pracą pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych
 • wykonywania  czynności związanych z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego   w zakresie kat.T   oraz  pojazdu samochodowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B.

Po zakończeniu nauki:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;
 • obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
 • oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
 • organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
 • prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych.

Technicy mechanizacji rolnictwa mogą kontynuować edukację na uczelniach wyższych, na wydziałach technicznych uniwersytetów przyrodniczych w różnych ośrodkach akademickich (preferowane kierunki studiów: technika rolnicza i leśna , rolnictwo, samochody i maszyny robocze, inżynieria produkcji ).

Perspektywy zatrudnienia

Technik mechanizacji rolnictwa może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, zakładach produkcyjnych maszyn rolniczych a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego. Może również samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolne i korzystać z funduszy unijnych.