Rekrutacja 2021/22

Spełniaj marzenia z pasją!

Najnowsze aktualności

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy o śmierci Tadeusza Betiuka  – wieloletniego dyrektora Państwowego Ośrodka Maszynowego w Piotrowicach, człowieka zasłużonego dla Gminy Strzyżewice.

Był on wielkim działaczem społecznym i samorządowym; inicjatorem i założycielem naszej szkoły, która powstała w 1963 r.

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

UWAGA !!!

Przychodzicie pół godziny przed wyznaczonym terminem egzaminu.
Obowiązuje maseczka oraz dezynfekcja rąk.
Przynosimy długopis z czarnym tuszem
.

WSZYSTIE OSOBY, KTÓRE ZDAJĄ EGZAMIN MATURALNY, PROSZONE SĄ O ZGŁOSZENIE SIE PO EGZAMINACH Z KWALIFIKACJI DO SEKRETARIATU. (DEKLARACJE MATURALNE).


Część

„Moja Szopka Bożonarodzeniowa”

Na tegoroczny szkolny konkurs „Moja Szopka Bożonarodzeniowa”, który odbywa się w formie zdalnej, napłynęły dwie prace. Autorami szopek są:

Anita Rekiel

Emil Kowalski 

Głosowanie na najpiękniejszą szopkę odbędzie się po powrocie do szkoły!

Jasełka

W tych dniach – jak co roku – odbywałaby się w naszej szkole inscenizacja jasełek. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną musimy jednak pozostać w domach. Mimo to uczniom naszej szkoły udało się przygotować jasełka w nieco innej formie –