Matematyka fraszką, wierszem i limerykiem

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie matematyczno- literackim. Zadaniem uczestnika Konkursu jest przygotowanie krótkiej formy literackiej związanej z matematyką, nauczaniem lub uczeniem się matematyki. Utwór ma zachęcać do uczenia się matematyki lub ułatwiać zapamiętanie pojęć, zasad, metod, procedur związanych z edukacją szkolną. Każdy uczestnik Konkursu może utworzyć krótki, maksymalnie 5 wersowy wierszyk, limeryk, rymowankę, fraszkę.

Przykładowe utwory:
Przykład 1.
Decyzja
Zamierzam się uczyć, już zeszyt szykuję.
Trud pracy dołożę i… sukces notuje!

Przykład 2.
Licząc i ćwicząc soroban stosuję, matmę ogarniam, lepiej rachuję.
Osoby chętne zgłaszają swoje propozycje do p. Moniki Teter do dnia 15 grudnia.