Matematyczna manufaktura

Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły   do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie matematyczno-plastycznym ”Matematyczna manufaktura”. Konkurs odbywa się przy wsparciu merytorycznym i pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „ Matematyczna manufaktura”.
Każdy uczestnik Konkursu wykonuje własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej) w formacie A4 lub A3. Każdy uczestnik Konkursu nadaje tytuł swojej pracy, dodatkowo może dodać krótki opis.
Wykonane prace należy zgłosić do p. Moniki Teter do dnia 01.12.2022r.