Ślubowanie …

10 listopada 2022 r. w murach naszej szkoły po raz kolejny rozbrzmiało uroczyste ,,Ślubujemy!”.
Tradycji stało się zadość – uczniowie klas  pierwszych zostali oficjalnie włączeni do braci uczniowskiej Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach.
Słowa otuchy dla pierwszoklasistów padły z ust przedstawicieli klas starszych, którzy zapewnili o wsparciu całej wspólnoty szkolnej. Następnie pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie. Ślubowali uczciwie spełniać obowiązki uczniowskie, szanować tradycję szkoły i dbać o jej dobre imię, być koleżeńskim, prawdomównym i wrażliwym na przejawy agresji.
Głos zabrali również  przedstawiciele klas pierwszych, którzy podziękowali za oficjalne przyjęcie do społeczności szkolnej i wręczyli Dyrekcji pamiątkowe dyplomy. Pan dyrektor pogratulował pierwszoklasistom i podziękował za wybór szkoły. Wręczono też nagrody laureatom  szkolnego konkursu wiedzy o patronie szkoły Wincentym Witosie. Otrzymali je:  Mateusz Godula, Kacper Brzoskowski oraz Łukasz Bartoszek.
Po ślubowaniu odbyła się uroczysta akademia przygotowana z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Zaprezentowane treści przybliżyły młodzieży pojęcie patriotyzmu, jego współczesnych przejawów, uświadomiły znaczenie takich wartości jak: Ojczyzna, niepodległość, suwerenność oraz skłoniły do refleksji i próby odpowiedzi na pytania: „Czy jestem patriotą?,  jakie znaczenie ma dla mnie ojczyzna?, co mogę zrobić dla jej dobra?”.