Aktualności

„Nowe kwalifikacje”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Numer i nazwa Działania: 12.4 Kształcenie zawodowe
Beneficjent: Powiat Lubelski
Koszty ogółem: 4 342 296,50 zł
Wkład

Drodzy Uczniowie! 102. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

Niestety, to już kolejna uroczystość, którą przyszło nam świętować inaczej niż zwykle. Nie spotkamy  się dzisiaj na  uroczystej akademii, na której, prezentując swoje umiejętności aktorskie i wokalne, uczcilibyśmy 102. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI i oddalibyśmy hołd bohaterom. Ze względu na nasze