Z głębokim smutkiem i żalem informujemy o śmierci Tadeusza Betiuka  – wieloletniego dyrektora Państwowego Ośrodka Maszynowego w Piotrowicach, człowieka zasłużonego dla Gminy Strzyżewice.

Był on wielkim działaczem społecznym i samorządowym; inicjatorem i założycielem naszej szkoły, która powstała w 1963 r. jako przyzakładowa szkoła zawodowa działająca przy POM.

Jego praca i zaangażowane przyczyniły się do rozwoju i rozbudowy Piotrowic. Był założycielem Zakładowego Ludowego Klubu Sportowego, Zakładowego Domu Kultury. Z Jego inicjatywy powstały m.in. internat, stadion, hala gimnastyczna, przedszkole, budynki mieszkalne, dom nauczyciela, ośrodek zdrowie, apteka, basen, hotel robotniczy. Stworzył prawdziwą „pomowską rodzinę”.

Został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Od 1991 r. przebywał na emeryturze.

Społeczność ZSTR  im. W. Witosa w Piotrowicach.