Aktualności

Udział w półfinale VIII edycji ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”.

17 marca gościliśmy w Instytucie Pamięci Narodowej w Lublinie. Odbył się tam półfinał VIII edycji ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”. Wydarzenie było formą oddania hołdu ofiarom zamordowanym w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz

Olimpiada Techniki Samochodowej

W dniu 18 marca 2022 r. na konkursowej platformie internetowej (zdalnie – z powodu pandemii)  odbył się półfinał XXIII edycji OLIMPIADY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ. Polegał on na rozwiązaniu w ciągu 45 minut testu teoretycznego, w którym można było zdobyć 80 punktów.

Krwiodawstwo marzec 2022

7 marca 10 uczniów z klas: 2 TMR, 3 TA, 3 TH, 4 TS i 4 TMR oddawało krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie (RCKiK). Zachowując ścisły reżim sanitarny, krew oddawały – jak zwykle – osoby w