Aktualności

14 marca – dzień liczby Pi

 Jako pierwszy wartość liczby π, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, obliczył najprawdopodobniej Archimedes w III w. p.n.e. Jednak odkryli ją ci, którzy wymyślili koło, czyli Sumerowie. Informacje o Pi znajdują się też w Piśmie Świętym, bo liczba ta pojawia się

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Word w Lublinie

15 lutego grupa 25 uczniów (w tym jedna dziewczyna) ze starszych klas (III, IV i V) ZSTR uczestniczyła w zorganizowanym dzięki Starostwu Powiatowemu w Lublinie szkoleniu Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Bogaty program zawierał zajęcia:
Symulatory czasu