WIZYTA NA MAJDANKU

09 grudnia 2022 odbyła się wycieczka  dydaktyczna  na Majdanek. Zwiedzaliśmy niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady w Lublinie. Oto kilka informacji, które uzyskaliśmy od przewodnika. Obóz ten (KL Lublin)był związany z planami germanizacji terenów Europy Wschodniej. Według nich Majdanek miał być źródłem siły roboczej. Przeznaczony był dla więźniów różnych narodowości, przy czym najliczniejszą grupą więźniów byli Żydzi. Wyniszczanie więźniów przybrało dwie formy: pośrednią i bezpośrednią. Większość padła ofiarą pierwszej formy ze względu na warunki bytowe. Pośrednia eksterminacja odbywała się poprzez ciężką fizyczną pracę, często ponad ludzkie możliwości, marne wyżywienie, złe warunki mieszkaniowe, choroby. Formą bezpośredniej eksterminacji były egzekucje oraz mordowanie w komorach gazowych. Do tego celu używano tlenku węgla i cyklonu B. Podczas funkcjonowania obozu w latach 1941-44 zmarło lub zostało zamordowanych co najmniej 80 tysięcy więźniów różnych narodowości. Z tej liczby 59 tysięcy stanowili Żydzi. Ogółem na terenie obozu zostało postawionych 280 budynków, w których umiejscowiono warsztaty, magazyny, baraki mieszkalne, łaźnie, komory gazowe, krematoria. Do czasów współczesnych zachowała się jedynie część zabudowań obozowych. Wizyta w tym obozie wywołała wyjątkowe wrażenia emocjonalne, na trwałe wryła się w nasz umysł. Aby zachować naszą tożsamość musimy pamiętać o takich miejscach i je odwiedzać.

Beata Kamińska