Rekrutacja 2023/24

Spełniaj marzenia z pasją!

Najnowsze aktualności

Szkolne Koło Krwiodawców „Krwinka”

Już po raz 42 raz oddajemy krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Tym razem było nas dużo bo aż 28 osób. Krew oddało 16 osób. Oddaliśmy w sumie 7,2 litra krwi. Następna akcja będzie za 2 miesiące

Sukces sportowy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur sit amet consequat lorem, nec dapibus nunc. Aenean ac sem lobortis, dictum nulla at, venenatis dolor. Duis risus magna, rhoncus ut erat eu, sodales mollis diam. Nullam a fermentum lorem. Nulla

Projekt unijny 2018/19

Zakończenie projektu: „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
w zakresie Osi priorytetowej 12 RPO WL 2014-2020: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 
Działanie: 12.2 Kształcenie ogólne
Okres realizacji projektu:  od 1 czerwca 2017