Nauczanie zdalne

PLATFORMA ZSTR.MOODLE

  1. Nauczanie zdalne prowadzone jest od dnia 25.03.2020 do 22.05.2020
  2. Głównym sposobem komunikacji jest: platforma moodle zstrpiotrowice, strona internetowa szkoły, oficjalny profil szkoły na FB; emaile nauczycieli podane w materiałach dla uczniów; komunikatory, internetowe, telefon.
  3. Podczas nauczania zdalnego uczniowie będą oceniani.
  4. Uczestnictwo ucznia w zajęciach zdalnych oraz wykonywanie zadanych poleceń jest obowiązkowe. (wyjątkiem są: problemy techniczny lub inne (prosimy o kontakt email z nauczycielem prowadzącym zajęcia lub z wychowawcą klasy )
  5. Obowiązkiem ucznia jest codzienne sprawdzanie informacji na stronie internetowej szkoły; odczytywanie i odpisywanie na wiadomości od nauczycieli
  6. Rodzice i uczniowie mogą się konsultować z nauczycielami poprzez emaile lub za pośrednictwem wychowawcy klasy.
  7. O wszelkich problemach z dostępnością do lekcji zdalnych uczeń czy rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany poinformować wychowawcę klasy.

BIBLIOTEKA SZKOLNA