Aktualności

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy o śmierci Tadeusza Betiuka  – wieloletniego dyrektora Państwowego Ośrodka Maszynowego w Piotrowicach, człowieka zasłużonego dla Gminy Strzyżewice.

Był on wielkim działaczem społecznym i samorządowym; inicjatorem i założycielem naszej szkoły, która powstała w 1963 r.

„Moja Szopka Bożonarodzeniowa”

Na tegoroczny szkolny konkurs „Moja Szopka Bożonarodzeniowa”, który odbywa się w formie zdalnej, napłynęły dwie prace. Autorami szopek są:

Anita Rekiel

Emil Kowalski 

Głosowanie na najpiękniejszą szopkę odbędzie się po powrocie do szkoły!