Akcja sadzenia w zabytkowym parku Kajetana Koźmiana w Piotrowicach.

Światowy Dzień Ziemi i wspólna z Urzędem Gminy Strzyżewice oraz Szkołą Podstawową w Bystrzycy Starej.