Zajęcia z języka angielskiego w ramach programu ERASMUS+ „ZAWODOWCY W EUROPIE”

W ramach programu ERASMUS+ „ZAWODOWCY W EUROPIE” młodzież wyjeżdżająca za granicę uczestniczyła także w zajęciach z języka angielskiego, aby podszkolić swoje umiejętności językowe przed wyjazdem. Uczestnicy programu zostali podzieleni na dwie grupy, zgodnie z kierunkiem wyjazdu. Zajęcia prowadziła p. Sylwia Adamczyk-Mizgała.