Technik pojazdów samochodowych

Od roku 2023/24 wprowadzamy innowację:
obrona terytorialna lub straż pożarna

Technik pojazdów samochodowych jest zawodem związanym z obsługą, diagnozowaniem i naprawą pojazdów samochodowych. Przemysł motoryzacyjny dynamicznie się rozwija i zapewnia dużo, bardzo ciekawych zawodowo miejsc pracy. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, których domeną są nowoczesne technologie i zaawansowana elektronika samochodowa. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny eksploatacji i naprawy pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent technikum z tytułem technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • prowadzenie usług motoryzacyjnych
  • wykonywanie napraw pojazdów samochodowych
  • organizacji obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
  • kontrolowania jakości wykonywanych napraw
  • oceny stanu technicznego pojazdów i ich naprawy
  • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawa pojazdów samochodowych.

Zawód technik pojazdów samochodowych został podzielony na dwie kwalifikacje:

MG 18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
MG 43 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Absolwenci będą cenionymi fachowcami w warsztatach samochodowych, jak również w punktach serwisowych pojazdów samochodowych. Ich wiedza będzie także bardzo przydatna przy sprzedaży samochodów. Technik pojazdów samochodowych może prowadzić własną działalność oferując usługi naprawcze i diagnostyczne. Zdobywając zawód technika pojazdów samochodowych można podjąć pracę w stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem pojazdów samochodowych i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi.