Szkolenie z obsługi oprogramowania dla rolnictwa precyzyjnego.

14 czerwca 2021 r. przedstawiciele firmy Farm Net 365 przeprowadzili szkolenie z obsługi oprogramowania. Podczas szkolenia uczniowie mieli możliwość sprawdzenie praktycznych umiejętności zastosowania oprogramowania na własnych gospodarstwach. Wszyscy uczniowie otrzymali upominki od przedstawiciela firmy.