Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2023/24

13 października 2023 r.

2 – 3 listopada 2023 r.

29 – 30 kwietnia 2024 r.

2 maja 2024 r.

31 maja 2024 r.