Rok szkolny 2020/21

Od listopad 2020 r. w naszej szkole będziemy realizować nowy projekt unijny pod nazwą „Nowe kwalifikacje”

„AKTYWNA TABLICA”

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” otrzymaliśmy wsparcie finansowe w formie dotacji celowej:
Branżowa Szkoła I stopnia: 14 000 zł
Technikum: 14 000 zł.

Nauczyciele rozwijają swoje kompetencje z zakresy technologii informacyjno-komunikacyjnych”:
aplikacja Teams
aplikacja Forms
program Canva
platforma Genially
platforma moodle
praca w chmurze, onedrive
programy CorelDraw, Photoshop