Zajęcia praktyczne

Do 23 kwietnia 2021 r. zajęcia praktyczne są prowadzone zdalnie.
Wyjątkiem są klasy 3, które mają egzamin z kwalifikacji.
Dla nich zajęcia są odpowiednio:
3 TH i 3 TS w czwartki
3 TMR i 3 TAK w piątki