UWAGA !!!Informacja o zebraniu z rodzicami

Informujemy, że w dniu 12.09.2021 r. odbędzie się zebranie z rodzicami z następującym porządkiem:
09:00 – Spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły klas pierwszych na hali gimnastycznej.
09:30 – Spotkanie rodziców z wychowawcami pozostałych klas (II-IV)10:00 – Spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców.
10:30 – Spotkanie rodziców uczniów wyjeżdżających na zagraniczny staż zawodowy Erasmus+ na hali gimnastycznej.