Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

01 września 2020 r. rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Uczniowie spotykają się ze swoimi wychowawcami  według harmonogramu:

godzina 09:00: klasa I TH, ITS, I TMR, II TA, II TB

godzina 10:00: klasa II BRg, II Brp, II TH, II TS, II TMR

godzina 11:00: III TG, III TM, III TS, IV TG; IV TS

Przed wejściem na teren placówki obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zakrywanie ust i nosa.