Prewencja

Dzień 10.02.2020r. zapisał się w kalendarzu naszej szkoły pod hasłem Prewencja. Wzrost znaczenia środków masowego przekazu, a także chęć dopasowania się do pewnych grup sprawiają, że młodzi ludzie coraz częściej eksperymentują, nie zdając sobie sprawy jak bardzo jest to niebezpieczne. Przedstawiciele Miejskiej Komedy Policji w Lublinie oraz Komisariatu Policji w Bychawie spotkali się z młodzieżą,
by poruszyć niezwykle istotny problem, który stanowią w dzisiejszych czasach narkotyki. W pierwszej części spotkania został zaprezentowany film dokumentalny o młodzieży gimnazjalnej oraz skutkach zażywania narkotyków, dopalaczy, używek. Następnie odbyła się pogadanka ukierunkowana na podniesienie świadomości prawnej związanej z narkomanią, ale także poszerzeniu wiedzy na temat zażywania tych substancji. Mundurowi apelowali do młodych ludzi o rozwagę i świadomie podejmowane decyzje, które mogą mieć wpływ na ich całe późniejsze życie. Na koniec młodzież aktywnie włączyła się w dyskusję, zaś nasi goście zmierzyli się z pytaniami nie tylko dotyczącymi głównego tematu spotkania.Pani Patrycji Janeczek dziękuję za pomoc w przygotowaniach.

Anna Kowalik – organizator spotkania.