Organizacja pracy internatu w Zespole Szkół Techniki Rolniczej

Na podstawie wytycznych dla szkół i przedszkoli opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Ministrem Zdrowia, przygotowaliśmy zbiór zasad obowiązujących w Internacie ZSTR Piotrowice jako aneks do regulaminu. Szczegóły są zawarte w tym dokumencie (link).