Egzamin z kwalifikacji zawodowych

UWAGA !!!

Przychodzicie pół godziny przed wyznaczonym terminem egzaminu.
Obowiązuje maseczka oraz dezynfekcja rąk.
Przynosimy długopis z czarnym tuszem
.

WSZYSTIE OSOBY, KTÓRE ZDAJĄ EGZAMIN MATURALNY, PROSZONE SĄ O ZGŁOSZENIE SIE PO EGZAMINACH Z KWALIFIKACJI DO SEKRETARIATU. (DEKLARACJE MATURALNE).


Część praktyczna
11 stycznia 2021 r. (poniedziałek)

Godz. 09:00:
TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

Godz. 13:00:
MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
M.46 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwieCzęść pisemna
12 stycznia 2021 r. (wtorek)
– sala gimnastyczna


Godz. 10:00:
R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Godz. 12:00:
TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
Godz. 14:00:
MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie