Projekty unijne

Rok szkolny 2020/21

Od listopad 2020 r. w naszej szkole będziemy realizować nowy projekt unijny pod nazwą „Nowe kwalifikacje”

„AKTYWNA TABLICA”

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

Projekt unijny 2018/19

Zakończenie projektu: „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
w zakresie Osi priorytetowej 12 RPO WL 2014-2020: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 
Działanie: 12.2 Kształcenie ogólne
Okres realizacji projektu:  od 1 czerwca 2017