230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Sejm RP zdecydował, że rok 2021 będzie Rokiem Konstytucji 3 Maja. W uchwale z dnia 27 listopada 2020 r. oświadczono: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu – myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości, zachęca do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 3 Maja współcześnie”.

W tym roku obchodzimy szczególny dla historii naszego państwa i narodu  jubileusz  – 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Jak wiecie, konstytucja to najważniejszy akt prawny
w państwie określający fundamentalne zasady ustroju politycznego i ekonomicznego, a także prawa, wolności i obowiązki obywateli.

Dokument uchwalony 3 maja 1791 roku stał się symbolem dążenia do niepodległości, refleksji i chęci naprawy Rzeczypospolitej osłabionej wewnętrznymi sporami oraz agresywną polityką mocarstw ościennych-Rosji, Austrii i Prus. Zawierał wizję i program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa, dawał nadzieję na przeprowadzenie koniecznych reform i umocnienie Polski na arenie międzynarodowej. Konstytucja 3 Maja zmieniła również pojęcie narodu – określano nim już nie tylko szlachtę, ale ogół mieszkańców państwa. Po upadku Polski stała się inspiracją dla wielu patriotów walczących o wolność kraju.

To już kolejny rok, w którym  ze względu na ograniczenia związane z pandemią nie możemy spotkać się  osobiście na uroczystościach poświęconych Konstytucji 3 Maja. Zachęcamy Was do wirtualnego włączenia się  w obchody upamiętniające 230. rocznicę jej uchwalenia  m.in. poprzez uczestnictwo w lokalnych i ogólnokrajowych wydarzeniach on-line, a także do udziału w szkolnych obchodach tej rocznicy(zapoznania się z materiałami zamieszczanymi na stronie szkoły i szkolnym FB).

Pamiętajmy o tym znaczącym akcie prawnym, jego twórcach i roli, jaką odegrał  w dziejach naszego państwa i narodu. Bądźmy razem!

Zapraszamy do wysłuchania recytacji wierszy w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

 POLECAMY:

Z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Zamek Królewski w Warszawie przygotował szereg wydarzeń. Są to m.in.:
a)      wystawa pt. Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja (1 maja–8 sierpnia 2021 r. )
b)      film edukacyjny: Sekrety obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja 1791 roku
c)      seria Ożywione obrazy:
-Rejtan – Upadek Polski
-Konstytucja 3 Maja 1791 roku
d)    podcasty: Seria Czytając Konstytucję – fragmenty Ustawy rządowej z komentarzem historycznym:
1. Konstytucja 3 Maja o społeczeństwie – premiera 30 kwietnia
2. Konstytucja 3 Maja o władzy
Szczegółowe informacje na: https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/ekspozycje-czasowe/230.-rocznica-uchwalenia-konstytucji-3-maja